Mожните употреби во кои виватап може да се употреби PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 July 2011 12:04
Mожните употреби во кои виватап може да се употреби
Водата од водоводите и приватните погони низ целиот свет се дезинфицира со хлор во поголеми или помали количини, зависно од снабденоста со квалитетна тврда вода. Во интерес на здравјето и вкусот на корисниците, хлорот би требало целосно да биде отстранет од водата за пиење. 

Нивото на киселост и алкалност
е исто така важна мерка. Иако регулаторна и општоземена бројка за оваа мерка, кон која се стремат водоводните комисии е 7,5., сепак резултатите покажуваат дека оваа бројка е секогаш помала. Ако во водата се употреби Vivatap® , тогаш вредноста е до 8,5., што е всушност реалната вредност на pH на необработена вода.


Водата од бунар
обично е со зголемено ниво на киселост и сиромашна со минерали, посебно калциум. Vivatap® делува на покачување на pH вредноста до здраво алкално ниво и покачување на содржината на калциум до прифатливо ниво. 

Филтрирањето
е популарно низ целиот свет во однос на водата од славина. Повеќето филтри се ефикасни во отстранувањето на хлорот и други одредени загадувачи, но притоа оставаат некорисни растворени материи. А оние кои ја отстрануваат или ја намалуваат содржината на минералите и pH вредноста на водата, ја прават водата да биде потврда. Универзалниот проблем со филтрите е самата градба која овозможува размножување на бактерии во самиот филтер. Некои компании се справуваат со овој проблем на тој начин што пропуштаат низ филтерот токсични метали, како на пример сребро или бакар. 

Други пак, користат помалку отровни методологии комбинирани со инструкции за промена на филтрите во одредени временски интервали.

Системите за омекнување на водата
се дизајнирани да ги намалат нивоата на растворените минерали како калциумот, магнезиумот, калајот - на тој начин штитејќи ги цевките и направите од бигор. Ваквата вода обично има ниска pH вредност и е сиромашна со здрави природни минерали. Дестилираната вода, или водата која се обработува преку процес наречен спротивна осмоза. Оваа вода е со високо ниво на киселост и е целосно осиромашена со било какви минерали.

Водата пакувана во шише
. Производителите на оваа вода во најдобар случај се држат до водоводните компании. Во САД 60%-70% од водата во шише е ослободена дури и од стандардите, така да понекогаш е пакувана и продавана вода од славините.Организацијата ФДА од САД вели: ,,Компаниите кои ја промовираат водата пакувана во шише, велејќи дека е побезбедна отколку водата од чешма ја лажат Американската јавност.’’

На скалата од 1 до 10 дестилацијата и спротивната осмоза би биле на дното, а филтрирањето на врвот. Но, дури и водата обработена преку филтрација може да содржи траги на токсични материи или бактерии од премногу употребуван филтер или нецелосна филтрација. Кога на филтрираната вода ќе и се додаде кесичка Vivatap® , тоа ќе додаде уживање и свежина, што филтерите не можат да го постигнат.

Надворешна употреба.
На места каде што нема пристап до хлорирана вода или вода во шише, потребно е да се примени постапка од два чекори. Ваквата постапка би била вклучена во војската, планинарењето или во неразвиени области во светот, каде што пиењето вода се сведува на директно користење на изворите или езерата, без хлорирање. Хлорните или јодните таблети се првиот важен чекор да се елиминираат или намалат опасните загадувачи кои можат да се присутни во водата. Откако ке биде ставена кесичката на Vivatap® , таа не само што ќе ги отстрани сите траги на хлорот и јодот, туку ќе додаде минерали кои ќе обезбедат покачување на pH вредноста на високо ацидно ниво и ќе обезбеди заштита од повторно загадување на веќе исчистената вода. Всушност, взаемната реакција мегу Vivatap® и водата со јод, овозможува да се покачи способноста на човековото тело да ги абсорбира калциумот и магнезиумот од Vivatap® от. Ова би било од посебен интерес за планинарите и војската, поради напорните физички активности кои предизвикуваат потење и губење на калциумот и магнезиумот.


Last Updated on Friday, 22 July 2011 12:05
 

Корална вода

_1

 


Каде да се најде?

ramstore

tinex

VeroВажност на водата

gratis_15

 

Портпароли за Vivatap®

 

Сведоштва

 

emblem-analyser

 

twitter-icon facebook-icon